City3 | Startpagina City3 | Startpagina
Loading...

20.09.14

Na acht succesvolle weken in het kader van een recyclart congresidence en een zomerpauze, begint de public school for architecture brussels [psfa-bxl] aan een nieuw seizoen. Met een toegankelijker systeem om lessen voor te stellen, met meer plekken waar lessen kunnen doorgaan, en met een aantal nieuwe comité-leden.
Vanaf 1 oktober kunt u ook opnieuw voorstellen voor lessen doen. Daarvoor kunt u voortaan - naast het gebruikelijke online-forum op de website van the public school - ook terecht op de facebook-pagina van de public school for architecture brussels .
De public school for architecture is een zelf-organiserende school. Geïnteresseerde deelnemers kunnen zelf lesvoorstellen aandragen en mee vorm geven aan de inhoud en de uitwerking van de lessen. Op die manier biedt de school aan een breed publiek de mogelijkheid om buiten de begrenzingen van hedendaagse architecturale praktijken deel te nemen aan het debat over de inrichting van de publieke ruimte.
Common room lanceerde de public school for architecture enkele jaren geleden in New York, en in het voorjaar van 2014 werd ook een Brusselse variant opgericht, met Recyclart, commongrounds, Ateliers Nocturnes en ook City3 als partner.
Meer info: www.psfa-bxl.org

03.12.13

w-o-l-k-e op de wip in de Vaartstraat 45

Sinds het voorjaar van 2013 bezet City3 als partner in w-o-l-k-e een leegstaand kantoorgebouw in de Vaartstraat in Brussel, waar samen projecten georganiseerd worden. Aan die bezetting dreigt nu onverwachts een abrupt einde te komen. Het gebouw veranderde vorige maand immers van eigenaar, en die nieuwe eigenaar - vastgoedontwikkelaar Besix - ziet geen heil in een verlengd verblijf van  kunstenaars in de recentste Brusselse aanwinst. 
Nochtans zal het gebouw in de komende maanden geen andere invulling krijgen, aangezien Besix grondige verbouwingswerken plant waarvoor het verkrijgen van toelatingen en vergunningen nog even zal aanslepen. Samen met de andere bezetters in het gebouw – de Vaarstraat 45 biedt momenteel onderdak aan een 60-tal kunstenaars en artistieke verenigingen – heeft w-o-l-k-e dan ook aangedrongen op een onderhoud met de nieuwe eigenaar, in de hoop deze vooralsnog te kunnen overtuigen van de meerwaarde van de huidige bezetting. Dat onderhoud zal later deze maand plaatsvinden. Wij leven dus op hoop om ook in 2014 nog in de Vaartstraat te mogen blijven, en ons boeiende project aldaar te mogen verderzetten...  
Meer info over w-o-l-k-e op www.w-o-l-k-e.be  

10.10.13

Programma van PeriFeria op www.PeriFeriaFestival.be

Nu zondag 13 oktober 2013 organiseert City3 tijdens het PeriFeria Festival vijf thematische rondleidingen in de rand van Brussel. De rondleidingen snijden de hot issues aan: hoe gaan we om met de open ruimte in de Rand, wat houdt duurzaam water- en biodiversiteitsbeheer in, welke oplossingen zijn er voor de mobiliteitsproblemen, hoe pakken we de kantorenleegstand aan, welke nieuwe bestemming geven we aan de oude Navo-site? De deskundigen van respectievelijk de Vlaamse Landmaatschappij, Coördinatie Zenne, BUUR, S-M-L, Bral en KUL ASRO lichten hun visie en inzichten toe.
U kan zich nog tot en met vrijdag 11 oktober inschrijven voor de rondleidingen.
Meer info op www.periferiafestival.be

City3 is een transdisciplinair laboratorium voor ruimtelijk-maatschappelijke reflectie, onderzoek, experiment en interventie.

Opgericht in Brussel in 2013 brengt het een aantal architecten, urbanisten, onderzoekers en kunstenaars samen die vanuit een dragende structuur in wisselende allianties en associaties projecten tot stand brengen met een uitgesproken dubbele ambitie om zowel een artistieke en culturele als een ruimtelijk-maatschappelijke relevantie af te dwingen. Vertrekkende vanuit de complexe stedelijke Brusselse context streeft City3 er naar om via verrijkende samenwerkingen een eigenzinnige en vernieuwende bijdrage te leveren aan het architectuur- en stedenbouwkundig debat in Brussel en daarbuiten.

De formats en thema’s waarop door City3 wordt ingezet, zijn divers en zoeken bewust het hybride karakter van architectuur en stedenbouw als discipline op. Via lezingen, workshops, expo’s, artistieke projecten, ontwerpend onderzoek, interventies en installaties poogt City3 het debat over de vormgeving en inrichting van de leefomgeving te voeden. De focus ligt daarbij vaak op de publieke ruimte in de stad, waar het functioneren van onze samenleving direct zichtbaar en voelbaar is, en een continu proces van maatschappelijke definitie plaatsvindt. Het kader bij uitstek om vanuit een onafhankelijke positie binnen het veld via open samenwerkingen en inhoudelijke en productionele uitwisseling te komen tot het realiseren van betekenisvolle ruimtelijke projecten.

Historicus en stedenbouwkundige Jorg De Vriese, architecten Lars Fischer en Cristian Vergara, filosoof Rob Ritzen en onderzoeker Wouter Bervoets vormen de vaste kern van City3. Terwijl er in het verleden werd samengewerkt met ondermeer kunstenaar en landschapsarchitect Wouter Deraeve, architecte Laura Muyldermans, kunstenares Paoletta Holst, architect Thomas Guilleux, vormgeefster Teresa Fajardo, kunsthistoricus Joris Vermeir en architecte Louisa Vermoere.

Contacteer City3 per email op info@city3.be

Postadres : City3 - Aalststraat 7–11/a3.1 - 1000 Brussel
Bezoekadres (enkel op afspraak) :
w-o-l-k-e, Sint-Hubertusstraat 12/14, 1150 Brussel

Volg City3 op Facebook via de volgende projectpagina’s :
Periferia Festival
The Public School for Architecture
État des lieux

U wil op de hoogte wil blijven over City3 ?
Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief :

Deze site is eigendom van City3 vzw
Vormgeving en ontwikkeling : Valentin Papon
Copyright © City3

Last updated: 11/10/2021 / Website v2.0.0 / Login
Disclaimer available on download