City3 | Accueil City3 | Accueil
Loading...

City3 is een transdisciplinair laboratorium voor ruimtelijk-maatschappelijke reflectie, onderzoek, experiment en interventie.

Opgericht in Brussel in 2013 brengt het een aantal architecten, urbanisten, onderzoekers en kunstenaars samen die vanuit een dragende structuur in wisselende allianties en associaties projecten tot stand brengen met een uitgesproken dubbele ambitie om zowel een artistieke en culturele als een ruimtelijk-maatschappelijke relevantie af te dwingen. Vertrekkende vanuit de complexe stedelijke Brusselse context streeft City3 er naar om via verrijkende samenwerkingen een eigenzinnige en vernieuwende bijdrage te leveren aan het architectuur- en stedenbouwkundig debat in Brussel en daarbuiten.

De formats en thema’s waarop door City3 wordt ingezet, zijn divers en zoeken bewust het hybride karakter van architectuur en stedenbouw als discipline op. Via lezingen, workshops, expo’s, artistieke projecten, ontwerpend onderzoek, interventies en installaties poogt City3 het debat over de vormgeving en inrichting van de leefomgeving te voeden. De focus ligt daarbij vaak op de publieke ruimte in de stad, waar het functioneren van onze samenleving direct zichtbaar en voelbaar is, en een continu proces van maatschappelijke definitie plaatsvindt. Het kader bij uitstek om vanuit een onafhankelijke positie binnen het veld via open samenwerkingen en inhoudelijke en productionele uitwisseling te komen tot het realiseren van betekenisvolle ruimtelijke projecten.

Historicus en stedenbouwkundige Jorg De Vriese, architecten Lars Fischer en Cristian Vergara, filosoof Rob Ritzen en onderzoeker Wouter Bervoets vormen de vaste kern van City3. Terwijl er in het verleden werd samengewerkt met ondermeer kunstenaar en landschapsarchitect Wouter Deraeve, architecte Laura Muyldermans, kunstenares Paoletta Holst, architect Thomas Guilleux, vormgeefster Teresa Fajardo, kunsthistoricus Joris Vermeir en architecte Louisa Vermoere.

Contactez City3 par email :
info@city3.be

Adresse postale :
Rue d’Alost 7–11/a3.1 — 1000 Bruxelles
Lieu de travail (visites uniquement sur rendez-vous) :
w-o-l-k-e — Rue Saint-Hubert 12/14 — 1150 Bruxelles

Suivez City3 sur Facebook par les pages de projets :
Periferia Festival
The Public School for Architecture
État des lieux

Vous souhaitez recevoir des informations régulières sur City3 ?
Inscrivez vous à notre newsletter :

Ce site est la propriété de City3 vzw
Conception et développement : Valentin Papon
Copyright © City3

Last updated: 11/10/2021 / Website v2.0.0 / Login
Disclaimer available on download