Constellations

installatie, onderzoek, 2016


Constellations is een project waarmee City 3 kandideerde voor een oproep voor het ontwerpen en implementeren van “tijdelijk creatief straatmeubilair” voor de Esplanade van het Europees Parlement in Brussel. Samen met Laura Muyldermans en Atelier Starzak Strebicki werkte City3 echter een concept uit dat bewust de tijdelijke constructie vermeed. Constellations bestaat uit 100 stoelen, 10 tafels en 50 planten. Oerdegelijke functionele objecten die gedurende een jaar op de Esplanade Solidarność geplaatst worden - de wandelvlakte die de verschillende gebouwen van het Europees Parlement in Brussel verbindt - om er het gebruik van deze steriele semi-publieke ruimte mee te testen en exploreren. Een onderzoeksmethode in plaats van een ontwerp. De stoelen, tafels en planten, in verschillende kleuren, worden er doorheen de seizoenen in verschillende configuraties geassembleerd. Geplaatst in cirkels, op een lijn, in clusters of in stervorm worden verschillende secties van de Esplanade verkend. De wandelvlakte wordt zo het toneel voor een kleurrijk spel met de stoelen en tafels en de mensen die ze gebruiken als attributen en acteurs. Ze wordt een conviviale plek waar bezoekers en gebruikers aangenaam en geïnspireerd kunnen vertoeven. Terwijl haar ruimte en inrichting worden getest en bestudeerd en haar publieke potentieel aan een doorlichting wordt onderworpen.

Constellations is een onderzoeksproject van City3 in samenwerking met Laura Muyldermans en Atelier Starzak Strebicki, in opdracht van het Europees Parlement.