City3 | Projecten City3 | Projecten
Loading...

20.09.14

Na acht succesvolle weken in het kader van een recyclart congresidence en een zomerpauze, begint de public school for architecture brussels [psfa-bxl] aan een nieuw seizoen. Met een toegankelijker systeem om lessen voor te stellen, met meer plekken waar lessen kunnen doorgaan, en met een aantal nieuwe comité-leden.
Vanaf 1 oktober kunt u ook opnieuw voorstellen voor lessen doen. Daarvoor kunt u voortaan - naast het gebruikelijke online-forum op de website van the public school - ook terecht op de facebook-pagina van de public school for architecture brussels .
De public school for architecture is een zelf-organiserende school. Geïnteresseerde deelnemers kunnen zelf lesvoorstellen aandragen en mee vorm geven aan de inhoud en de uitwerking van de lessen. Op die manier biedt de school aan een breed publiek de mogelijkheid om buiten de begrenzingen van hedendaagse architecturale praktijken deel te nemen aan het debat over de inrichting van de publieke ruimte.
Common room lanceerde de public school for architecture enkele jaren geleden in New York, en in het voorjaar van 2014 werd ook een Brusselse variant opgericht, met Recyclart, commongrounds, Ateliers Nocturnes en ook City3 als partner.
Meer info: www.psfa-bxl.org

03.12.13

w-o-l-k-e op de wip in de Vaartstraat 45

Sinds het voorjaar van 2013 bezet City3 als partner in w-o-l-k-e een leegstaand kantoorgebouw in de Vaartstraat in Brussel, waar samen projecten georganiseerd worden. Aan die bezetting dreigt nu onverwachts een abrupt einde te komen. Het gebouw veranderde vorige maand immers van eigenaar, en die nieuwe eigenaar - vastgoedontwikkelaar Besix - ziet geen heil in een verlengd verblijf van  kunstenaars in de recentste Brusselse aanwinst. 
Nochtans zal het gebouw in de komende maanden geen andere invulling krijgen, aangezien Besix grondige verbouwingswerken plant waarvoor het verkrijgen van toelatingen en vergunningen nog even zal aanslepen. Samen met de andere bezetters in het gebouw – de Vaarstraat 45 biedt momenteel onderdak aan een 60-tal kunstenaars en artistieke verenigingen – heeft w-o-l-k-e dan ook aangedrongen op een onderhoud met de nieuwe eigenaar, in de hoop deze vooralsnog te kunnen overtuigen van de meerwaarde van de huidige bezetting. Dat onderhoud zal later deze maand plaatsvinden. Wij leven dus op hoop om ook in 2014 nog in de Vaartstraat te mogen blijven, en ons boeiende project aldaar te mogen verderzetten...  
Meer info over w-o-l-k-e op www.w-o-l-k-e.be  

10.10.13

Programma van PeriFeria op www.PeriFeriaFestival.be

Nu zondag 13 oktober 2013 organiseert City3 tijdens het PeriFeria Festival vijf thematische rondleidingen in de rand van Brussel. De rondleidingen snijden de hot issues aan: hoe gaan we om met de open ruimte in de Rand, wat houdt duurzaam water- en biodiversiteitsbeheer in, welke oplossingen zijn er voor de mobiliteitsproblemen, hoe pakken we de kantorenleegstand aan, welke nieuwe bestemming geven we aan de oude Navo-site? De deskundigen van respectievelijk de Vlaamse Landmaatschappij, Coördinatie Zenne, BUUR, S-M-L, Bral en KUL ASRO lichten hun visie en inzichten toe.
U kan zich nog tot en met vrijdag 11 oktober inschrijven voor de rondleidingen.
Meer info op www.periferiafestival.be

City3 is een transdisciplinair laboratorium voor ruimtelijk-maatschappelijke reflectie, onderzoek, experiment en interventie.

Opgericht in Brussel in 2013 brengt het een aantal architecten, urbanisten, onderzoekers en kunstenaars samen die vanuit een dragende structuur in wisselende allianties en associaties projecten tot stand brengen met een uitgesproken dubbele ambitie om zowel een artistieke en culturele als een ruimtelijk-maatschappelijke relevantie af te dwingen. Vertrekkende vanuit de complexe stedelijke Brusselse context streeft City3 er naar om via verrijkende samenwerkingen een eigenzinnige en vernieuwende bijdrage te leveren aan het architectuur- en stedenbouwkundig debat in Brussel en daarbuiten.

De formats en thema’s waarop door City3 wordt ingezet, zijn divers en zoeken bewust het hybride karakter van architectuur en stedenbouw als discipline op. Via lezingen, workshops, expo’s, artistieke projecten, ontwerpend onderzoek, interventies en installaties poogt City3 het debat over de vormgeving en inrichting van de leefomgeving te voeden. De focus ligt daarbij vaak op de publieke ruimte in de stad, waar het functioneren van onze samenleving direct zichtbaar en voelbaar is, en een continu proces van maatschappelijke definitie plaatsvindt. Het kader bij uitstek om vanuit een onafhankelijke positie binnen het veld via open samenwerkingen en inhoudelijke en productionele uitwisseling te komen tot het realiseren van betekenisvolle ruimtelijke projecten.

Historicus en stedenbouwkundige Jorg De Vriese, architecten Lars Fischer en Cristian Vergara, filosoof Rob Ritzen en onderzoeker Wouter Bervoets vormen de vaste kern van City3. Terwijl er in het verleden werd samengewerkt met ondermeer kunstenaar en landschapsarchitect Wouter Deraeve, architecte Laura Muyldermans, kunstenares Paoletta Holst, architect Thomas Guilleux, vormgeefster Teresa Fajardo, kunsthistoricus Joris Vermeir en architecte Louisa Vermoere.

Contacteer City3 per email op info@city3.be

Postadres : City3 - Aalststraat 7–11/a3.1 - 1000 Brussel
Bezoekadres (enkel op afspraak) :
w-o-l-k-e, Sint-Hubertusstraat 12/14, 1150 Brussel

Volg City3 op Facebook via de volgende projectpagina’s :
Periferia Festival
The Public School for Architecture
État des lieux

U wil op de hoogte wil blijven over City3 ?
Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief :

Deze site is eigendom van City3 vzw
Vormgeving en ontwikkeling : Valentin Papon
Copyright © City3

Last updated: 11/10/2021 / Website v2.0.0 / Login
Disclaimer available on download

Immobilier emblématique

14.10.2021 > 17.10.2021 StamEuropa, Aarlenstraat 104, 1000 Brussel EXPO Immobilier emblématique Fotografie : Bertrand Cavalier Scenografie : common room 14.10.2021 > 17.10.2021 12:00 > 18:00 Gratis toegang INTERACTIEVE WANDELING 17.10.2021 13:00 > 14:30 Inschrijving per mail op info@city3.be RONDE TAFEL GESPREK 17.10.2021 15:00 > 17:00 Deelnemers : Dieter Leyssen - 51N4E Ans Persoons - Schepen Urbanisme Stad Brussel Dennis Pohl - TU Delft Sophie Dars - Accattone Diego Luna Quintanilla - BUUR / cakri Pierre Lemaire - perspective.brussels Taal : NL-FR-EN gemengd Naar aanleiding van Archiweek en Festival van de Architectuur pikt City3 in op het thema van de verguisde maar …

Architecture Film Festival

09.09.2021 & 10.09.2021 Recyclart, Rue de Manchester 15, 1080 Molenbeek-Saint-Jean Soup served from 19:30 Introduction 20:30 Screenings 21:00 FULL PROGRAMME AVAILABLE ON DOWNLOAD Day 1 - Thursday The City as Museum In the first program ‘The City as Museum’ we move through Brussels, passing by tangible traces of the city’s history. The film Travelogue 1: The Dream of Leopold II by Stefaan Decostere poses the idea of ‘the city as museum’ and takes us on a guided tour, with a special interest in King Leopold II who was eager to add quite some specimens to the collection. In the city as living museum, we see reminders of what preceded, fulfilled dreams and achievements, solid marks of power. Bu…

(L)OST in PeriFeria N-E

Na maanden van lockdown verlaten Oiseaux Sans Tête, Frederique Franke en City3 weer het veilige nest en nodigen we u uit voor een groepswandeling. Voor het derde seizoen van [L]OST in PeriFeria trekken we op ontdekking in de Brusselse noord-oost-rand. Op deze wandeling verkent u het landschap vol contrasten tussen Haren en Vilvoorde met haar fragiele vegetatie, industrieel patrimonium, vers beton en kruisende spoorwegen. [L]OST in PeriFeria – Exploratie Noord-Oost groepswandeling noord oost periferie Brussel [Haren-Zuid, Vilvoorde] wandeling van +- 9km, duur ongeveer 4u30 gelimiteerd tot 12 personnes deelname is gratis, maar gelieve in te schrijven per mail op lost@ostcollective.org met ve…

Hot City Solutions

Met Hot City Solutions trekt City3 op campagne in Brussel om op een ludieke wijze te sensibiliseren over het hitte-eiland-effect in de stad en welke remedies aangewezen zijn. De term hitte-eiland wordt gebruikt om het fenomeen te duiden dat de temperatuur in steden doorgaans hoger ligt dan in de omringende landelijke gebieden, wat tijdens hittegolven aanleiding geeft tot een verhoogde blootstelling aan hittestress.
 De voor de hand liggende remedies bestaan erin om in te zetten op ontharding en meer groen, water en bomen in de stad, die voor schaduw en verkoeling zorgen. Maar ook de bouwsector probeert zich het thema eigen te maken, door allerlei nieuwe constructiemethodes en technologische h…

PeriFeria Festival 2019

Van 29 tot 31 augustus 2019 zette City3 met de 4de editie van het PeriFeria Festival opnieuw de periferie van Brussel in de kijker. In het bonte gezelschap van ondermeer Collective Disaster, K.A.K., OST, Macaroni Club en Chépas Collective werd de zuidrand van Brussel verkend en naar waarde geschat. Samen met bewoners en lokale verenigingen, ontwerpers, onderzoekers, kunstenaars en andere medeplichtigen zorgde organisator City3 voor een driedaags programma van workshops, lezingen, rondleidingen, performances, artistieke ingrepen en spektakel en animatie op maat, gebaseerd op de aanwezige know-how en verbeelding. Deelnemers PeriFeria Festival 2019 : OST - K.A.K. - O.R.G.I.A - Chépas C…

Continental

In 1911 bouwden Engelse investeerders de eerste stroomcentrale van Drogenbos, die de stad Brussel van elektriciteit moest voorzien. De centrale kreeg de naam van haar investeerdersgroep, Continental de gaz et d’électricité. Met de naam van de centrale als metafoor, wil City3 met het onderzoeksproject Continental de hardware achter de stad en de ruimtelijke en fysieke impact ervan op onze Brusselse stedelijke leefomgeving aan een nieuwe lezing onderwerpen. Het startpunt van Continental is een vaststelling: in de hedendaagse architectuurcultuur gaat er veel aandacht naar het ontwerpen van gebouwen, het inrichten van publieke ruimte, het aanleggen van parken, samengevat naar ruimtes die dag…

Poincaré Conjecture

Poincaré Conjecture is een theorema van de 19de eeuwse Franse wiskundige Jules Henri Poincaré dat zocht naar een veralgemening van de gewone twee-dimensionale sfeer naar hogere dimensies. Met het theorema als metafoor, legt City3 in het voorjaar van 2019 een traject van empowering af met lokale actoren die reeds betrokken zijn in OndeSenne, een project van tijdelijke activatie en participatie op de middenbermen van de Poincarélaan. Op de middenberm initieert City3 vijf publieke activiteiten, telkens rond een ander thema, waarbij ook telkens een lokale vereniging of bewonersgroep gekoppeld wordt aan een bovenlokale organisatie die expertise, knowhow en netwerk doorgeeft. Met als doel te ko…

(L)OST in PeriFeria S-E

Samen met het pluridisciplinair kunstenaarscollectief OST Oiseaux Sans Tête nodigt City3 u uit voor een reeks creatieve groepswandelingen in de Brusselse periferie waarbij u zowel verrassende landschappen, spannende doorsteekjes en de schoonheid van beton ontdekt. Zoals de naturalisten het deden in de 19de eeuw, krijgt u als verkenner een kit met audio-visueel exploratie-gereedschap en in te vullen reisdagboekje aangemeten. Het opzet: het perifere landschap en de perceptie ervan collectief op een poetische manier bevragen. Binnenkort : (L)OST in PeriFeria – Exploratie Zuid Zaterdag 6, zondag 7 en zondag 21 juli 2019 Creatieve groepswandeling in de Zuidrand van Brussel (Stalle, Dr…

Wolkenkuckucksheim

De term Wolkenkuckucksheim verwijst naar een utopische toestand voorbij de traditionele grenzen van cultuur, discipline of taal, naar een fantasiewereld waar er anders gedacht wordt en unieke dingen kunnen gebeuren. Plaatsen waar verschillende onwaarschijnlijke gebeurtenissen paralel kunnen bestaan, en waar het onmogelijke toch mogelijk gemaakt kan worden. Vanuit het gegeven van het Wolkenkuckucksheim brachten Wolke en City3 op vrijdag 28 en zaterdag 29 september verschillende disciplines en gezichtspunten samen in een intimistisch event. Programma: Bubbel (Jan Verbruggen) een presentatie van schilderijen in de studio van de kunstenaar The essence of lawn (Jorg & Lars) een…

PeriFeria Festival 2017

Voor de derde editie van het festival in september 2017 slaat City3 met PeriFeria haar tenten op in de westrand van en rond Brussel. Verspreid over de hele maand september vinden op 10 fascinerende locaties 10 dagen van collectieve herbestemming plaats. Samen met bewoners en lokale verenigingen, ontwerpers en onderzoekers, kunstenaars en creatieven zorgt City3 er voor workshops, rondleidingen, artistieke ingrepen en spektakel en animatie op maat, gebaseerd op de aanwezige know-how en verbeelding. Een greep uit het programma: Het Berlijnse collectief constructLab strijkt neer in Neerpede om er via een collectief creatief hands-on bouwproces een tijdelijke structuur op maat van de Brusselse…

Constellations

Constellations is een project waarmee City 3 kandideerde voor een oproep voor het ontwerpen en implementeren van “tijdelijk creatief straatmeubilair” voor de Esplanade van het Europees Parlement in Brussel. Samen met Laura Muyldermans en Atelier Starzak Strebicki werkte City3 echter een concept uit dat bewust de tijdelijke constructie vermeed. Constellations bestaat uit 100 stoelen, 10 tafels en 50 planten. Oerdegelijke functionele objecten die gedurende een jaar op de Esplanade Solidarność geplaatst worden - de wandelvlakte die de verschillende gebouwen van het Europees Parlement in Brussel verbindt - om er het gebruik van deze steriele semi-publieke ruimte mee te testen en exploreren. Een onder…

Mediating [Infra]Structures

Mediating [Infra] Structures plaatst een nieuwe focus op de hedendaagse ‘collectieve ruimten’, door in een reeks van drie publieke lezingen/debatten drie types ‘collectieve ruimten’ - shopping centra, transport hubs en culturele centra – aan de tand te voelen. In deze ‘collectieve’ ruimten, die zijn ontstaan in de tweede helft van de 20ste eeuw, is de scheiding tussen publiek en privé, productie en consumptie, het individuele en het collectieve, onduidelijk. Deze onbepaaldheid geeft aan deze drie typologieën ‘mediërende’ capaciteiten, die hen in staat stellen om aan de hedendaagse samenleving een ‘common ground’ aan te reiken. Mediating [Infra]Structures start het debat. Tijdens drie in situ Talk events, elk ge…

Periferia Festival 2015

City3 organiseert in 2015 een tweede editie van het PeriFeria Festival. In de nazomer van 2015 zoeken we hiervoor de Noordrand van Brussel op, waar we in de omgeving van Buda, het Viaduct van Vilvoorde en de voormalige Renault-fabrieken onze tenten zullen opslaan. Op 26 en 27 september kunt u er samen met ons op ontdekking gaan naar de uitdagingen die er zich stellen op het vlak van ruimtelijke ordening, mobiliteit, leefmilieu en aanverwante thema’s, en mee zoeken naar oplossingen. Het PeriFeria Fesival is een gratis publieksfestival dat de ruimtelijke problematieken van het verstedelijkte landschap rond Brussel onder de aandacht probeert te brengen door enerzijds lokale actoren en a…

État des Lieux

État des Lieux is een ‘reflectieve interventie’ op verschillende publieke plekken in Brussel. Het functioneren van de samenleving is nergens zo direct zichtbaar als in de publieke ruimte. De inrichting en het gebruik van de publieke ruimte zijn het resultaat van tal van – al dan niet expliciete – politieke en maatschappelijke keuzes. De definitie van de publieke ruimte is het voorwerp van een voortdurend maatschappelijk debat. De publieke ruimte is niet enkel het voorwerp maar evenzeer het toneel van een aanhoudende strijd op alle niveaus van de samenleving. We zien er de strijd tussen publiek en privaat, tussen maatschappij en individu, tussen collectiviteit en eigendom, of tussen controle…

PSFA-BXL

City3 is partner in the public school for architecture brussels, een zelf-organiserende school waarvan het curriculum en lessenrooster door het algemene publiek via de website van de school worden aangedragen. The public school for architecture brussels - psfa-bxl - biedt zo aan een breed publiek de middelen om toegang te krijgen tot een architecturale cultuur die doorgaans buiten haar bereik ligt, en om te onderhandelen over openbare ruimte buiten de begrenzingen van hedendaagse architecturale praktijken. De missie van de school is om een nieuw publiek te creëren voor architectuur terwijl ze de architectuurpraktijk voor het publiek toegankelijk maakt.   Meer informatie op psfa-bxl.org en thepubli…

w-o-l-k-e @ vaartstraat

Van 2013 tot 2015 was City3 partner in w-o-l-k-e, een onafhankelijke intermediaire testruimte in de Vaartstraat 45 in het centrum van Brussel. In een tijdelijk leegstaand kantoorgebouw voorzag w-o-l-k-e ateliers voor kunstenaars, een residentieprogramma en een collaboratieve ruimte voor tentoonstellingen, vergaderingen, lezingen, lunches, workshops, filmprojecties en andere events. Organisaties, individuele kunstenaars en creatieven konden er terecht om er kunst te maken, te tonen en te bediscussiëren. Mensen ontmoetten er elkaar voor gesprekken, een drankje of zelfs voor het veranderen van de wereld. In het hart van Brussel vormde w-o-l-k-e een vruchtbare plek hoog boven de grond waar …

PeriFeria Festival 2013

Op zondag 13 oktober 2013 vindt in Vlaanderen de 6de Dag van de Architectuur plaats. Tijdens deze editie wordt de blik op het landschap gericht, en gaat organisator het Vlaams Architectuurinstituut op zoek naar “manieren waarop we ons verstedelijkte landschap kunnen transformeren tot een duurzame en kwaliteitsvolle leefomgeving”. City3 grijpt deze 6de Dag van de Architectuur aan om ook het verstedelijkte landschap rond Brussel onder de aandacht te brengen. De Rand rond Brussel staat voor grote uitdagingen. Het verstedelijkte landschap dat er zich in de tweede helft van de twintigste eeuw ontplooide, kampt vandaag met acute problemen. Leegstaande kantoorgebouwen, een vastgelopen mobiliteit, eco…